BẢNG FLIPCHART CHÂN H

 • 600 x 900
 • 600 x 1000
 • 700 x 1000
 • 900 x 1200
Xóa
BẢNG FLIPCHART CHÂN H
 • Công dụng
 • Viết bút dạ trực tiếp & kẹp giấy viết
 • Kích thước
 • Nhiều kích thước
 • Chất liệu
 • Thép từ tính cao cấp
 • Màu
 • Trắng
 • Bảo hành
 • 18 tháng