NAM CHÂM

  • CÔNG DỤNG :giữ giấy vào bảng từ
  • MÀU :Nhiều màu sắc