BẢNG FLIPCHART CHÂN H

Giá Tốt Nhất Hà Nội. Miễn phí lắp đặt & vận chuyển trong 2h
Xóa
  • Công dụng
  • Viết bút dạ trực tiếp & kẹp giấy viết
  • Kích thước
  • Nhiều kích thước
  • Chất liệu
  • Thép từ tính cao cấp
  • Màu
  • Trắng
  • Bảo hành
  • 18 tháng